Görme Engelliler

Okul Aile Birliği Genel Kurul toplantısı yapılacaktır.

                                                                                       T.C.

HASANBEYLİ KAYMAKAMLIĞI

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü

 

OKUL AİLE BİRLİĞİ VELİ TOPLANTISI DAVETİYESİ

Kurumumuzun 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Okul –Aile Birliği toplantısı 20.01.2017 Cuma günü saat 15:00 aşağıdaki gündem doğrultusunda kurumumuz binasında yapılacaktır.
              Okul-Aile Birliğimizin çalışmalarına destek olabilmek için toplantıya katılmanızı önemle rica ederim.

 

İbrahim YURTSEVER
Halk Eğitimi Merkezi Müdürü

 

GÜNDEM :
 1-Açılış ve Yoklama,
 2- Saygı duruşu
 3-Divan teşekkülünün oluşturulması (Divan Başkanı ,Katip Seçimi)
 4- Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması ve aklanması

 5- Denetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve aklanması
 6- Yeni Yönetim kurulunun asil ve yedek üyelerinin seçimi
 7-Yeni denetim kurulunun asil ve yedek üyelerinin seçimi
 8-Tahmini bütçenin görüşülmesi

 9-Dilek ve temenniler

10-Kapanış