Görme Engelliler

2016-2017 Eğitim Öğretim yılı için Kadrosuz ücretli usta öğretici alımı yapılacaktır.

2016 -2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI USTA ÖĞRETİCİ BAŞVURULARI BAŞLIYOR. AYRINTILAR EKTE BELİRTİLMİŞTİR.

 

KURSLARDA GÖREV ALMAK İSTEYEN KADROSUZ ÜCRETLİ USTA ÖĞRETİCİ BAŞVURULARI BAŞLIYOR.

 

Merkezimizce 2016-2017 Öğretim Yılında açılacak kurslarda görev almak isteyen usta öğreticiler 19 -26  Eylül 2016 tarihleri arasında mesai saatleri içinde  Hasanbeyli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir. Başvurular bir sonraki eğitim öğretim yılı başına kadar geçerlidir. Yıl içerisinde usta öğretici başvurusu olmayan bir alanda kurs talep edilmesi halinde o branşta usta öğretici başvurusu alınabilecektir. Bunun dışında bir sonraki eğitim öğretim yılı başına  kadar herhangi bir başvuru alınmayacaktır. Görevlendirmeler ilgili yönetmelik ve yönergeye göre yapılacaktır.

 

BAŞVURU EVRAKLARI

 

1-Kimlik Fotokopisi  2- Diploma (Transkript ile birlikte)
3- İkametgâh Belgesi 4-Sağlık Raporu 6- Başvuru Formu  (Halk Eğitim Merkezinden Alınacaktır) 7-Ustalık Belgesi (Alanı dışında kurs vermek isteyenler için) 8- Adil Sicil Kaydı 9- Varsa daha önce görev yaptığına dair belge

 

USTA ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRME ÖNCELİK SIRALAMASI

 

MÜRACAAT SONRASI SIRALAMALAR AŞAĞIDAKİ ŞARTLARA GÖRE YAPILACAKTIR

 

GOREVLENDİRMELERDE ÖNCELİK SIRASI

 

1-Alanında Eğitim Fakültesi Mezunu Olmak

 

2-Yurtiçindeki yüksek Öğretim Kurumlarından veya Yüksek Öğretim Kurulunca Denkliği Kabul edilmek kaydı ile Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının ilgili alanlarında sırasıyla yüksek lisans, lisans ve ön lisans mezunu olmak

 

3-Alanında en az meslek lisesi mezunu olmak

 

4-Orta öğretim kurumlarından mezun olup alanında ustalık belgesi sahibi olmak.

 

5-En az ilkokul, ortaokul veya ilköğretim okulu mezunu olup alanında ustalık belgesine sahip olmak

 

6-En az lise düzeyinde öğrenim görmüş olup uzman ve usta öğreticilik yapacağı alanında/branşın tüm yetkinliğine sahip olduğunu belgelemek.

 

7-Aile Eğitimi Kurslarında uzman ve usta öğreticilerde Bakanlıkça düzenlenen hizmet içi eğitim yoluyla aile eğitimi kurs ve seminerini başarı ile  tamamlayıp belge sahibi olma şartı aranır.

 

8-ilk defa ücretli uzman ve usta öğretici olmak için başvuranların ihtiyaçtan fazla olması durumunda şartları aynı olanlar arasında komisyon marifetiyle seçme işlemi kura ile yapılır.